Hai tuần sau trận hải chiến Gạc Ma, vụ việc bắt đầu được công khai, Chuẩn đô đốc Nguyễn Dưỡng thay mặt Bộ tư lệnh Hải quân gửi thư tới gia đình các quân nhân, thư viết: “Ngày 14-3-1988, Trung Quốc đã cho nhiều tàu chiến có trang bị đại bác cỡ lớn và tên lửa khiêu khích, bắn cháy và bắn chìm 3 tàu vận tải 604, 605, 505 không có vũ trang của ta ở khu vực Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao thuộc cụm đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa. Bằng những vũ khí tự vệ, cán bộ chiến sỹ ta trên các tàu đã anh dũng chiến đấu, kiên quyết bảo vệ chủ quyền… bất chấp hiểm nguy, hy sinh, không kể gian khổ vất vả, ngày đêm bằng mọi biện pháp tìm kiếm, cấp cứu đồng chí mình bị nạn… nhưng đến nay vẫn còn 74 đồng chí mất tích” (Đây có thể là con số ban đầu, con số được ghi nhận cho tới nay là 73: 64 trường hợp hy sinh; 9 trường hợp bị Trung Quốc bắt làm tù binh).

Leave a Reply