Ông Đoàn Tuấn Nghĩa, 73 tuổi, bố liệt sỹ Đoàn Đắc Hoạch, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Leave a Reply