Liệt sỹ Nguyễn Thanh Hải (Hải Phòng).

Leave a Reply