Một cựu binh khác, ông Nguyễn Xuân Cứ, bố của liệt sỹ Nguyễn Thanh Hải, Chính Mỹ, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Khi Hải mất hai bố con đang ở cùng đơn vị.

Leave a Reply