Nguyễn Văn Phương có thể đã không nằm trong danh sách liệt sỹ Gạc Ma nếu không có vụ đổi tiền năm 1985. Phương khi ấy, trúng tuyển vào trường sĩ quan Lục Quân. Giấy nhập học yêu cầu ngày 10-9-1985 phải có mặt tại trường, anh chưa đi thì đổi tiền (13-9-1985) nên cả tuần sau đó, không nhận được tiền mặt để mua vé xe. Sau đó ít lâu, Phương gia nhập lực lượng Hải quân.

Leave a Reply