Danh sách đóng góp – cập nhật

Tiền góp cho Nhịp Cầu Hoàng Sa xin chuyển theo các địa chỉ sau:
1, Đỗ Thanh Triều – Vietcombank TP.HCM – số TK 0071001176816 cho tiên đồng VN (VND)
Vietcombank TP.HCM số TK 0071370974455 cho dollar
2, Trường hợp chuyển tiền mặt xin gửi: Đỗ Thanh Triều, báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, điện thoại: 0903383994.
3, Tài khoản Paypal: [email protected]
4, Những người ở Mỹ có thể gửi check cho “Thai Dinh ” (tức Đinh Quang Anh Thái ) địa chỉ 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, USA ; với memo “Đóng góp cho quĩ Nhịp cầu Hoàng Sa”
Có gì trục trặc xin liên hệ :
Huy Đức: email [email protected]
Đỗ Thái Bình: email [email protected]
Trân trọng cảm ơn!
Cho tới 12 giờ ngày 22/01/2019 có 1555 hạng mục đóng góp , tổng số 9 tỷ 259 triệu 888 nghìn 312 đồng

TỒN QUỸ 752,021,673
CỘNG CHI 8,507,866,639
TỔNG THU 9,259,888,312
1555 Một bạn giấu tên mua tranh “Em có áo ấm” của họa sĩ Bùi Văn Tuất 80,000,000
1554 NGUYỄN HỒNG DIỆP ủng hộ xây nhà Lương Thị Cương 2,000,000
1553 Tiền bán lịch 20,000,000
1552 ĐỖ LIÊN 100,000,000
1551 TẠ HẢI 1,000,000
1550 NGUYỄN MỸ HẠNH 1,500,000
1549 NGUYỄN VŨ DUY TUẤN 1,000,000
1548 IBVCB.2001190028703002 10,000,000

1547 FrAcc:072100057609 2,000,000
1546 FrAcc:0331003688400 1,000,000
1545 VU TRI LIEN mua lich 1,000,000
1544 NGUYEN THI HAU TIEN BAN LICH NHIP CAU HOANG SA GD TIEN MAT 29,486,000
1543 TRUONG DUY BAO HOANG mua lịch 1,000,000
1542 NGUYEN THI HOAI AN 2,000,000
1541 402880.050119.093924 1,000,000
1540 VO THI HONG NGOC tang Gac Ma 1,000,000
1539 /Ref:P3059004670Y19{//}/Ref:P3059004670Y19{//}B/O:NGUYEN VU DUY TUAN DONG GOP TRO GIUP CUU BINH GARMA DVC:NGUYEN VU DUY TUAN 110 NGUYEN THI NHO 3,000,000
1538 LE DUC DUC mua lich 4,000,000
1537 DA THU mua lich 2,000,000
1536 MBVCB118073486.pham ngoc tuan.CT tu 0071004589787 NGUYEN THU VAN 1,000,000
1534 Sender:01319001.DD:020119.SHGD:10000443.BO:NGUYEN NGOC HAI.NGUYEN CAO THANG CHUYEN TIEN 2,000,000
1533 IBVCB.3112180838790001.Mua lich 1,000,000
1532 79314001.DD:301218.SHGD:10000076.BO:MAI NGUYEN HOANG LAM.NGUYEN HAI HIEN mua lich 1,000,000
1531 0071004579749 TRUONG QUANG MINH mua lịch 1,000,000

1530 THAN TRONG MINH mua lịch 1,000,000
1529 580.878 mua lich ung ho GacMa 10,000,000
1528 812739 mua lịch 5,000,000
1527 812242 10,000,000
1526 073040 mua lịch 1,000,000
1525 PHAM TUNG DIEP mua lịch 2,000,000
1524 NGUYEN YEN SON mua lịch 3,000,000
1523 LE GIANG NGUYEN mua lịch 1,000,000
1522 LE THI BICH PHUONG mua lich 1,000,000
1521 MAI VAN TUE mua lịch 2,000,000
1520 CHAU VAN ANH 1,000,000
1519 NGUYEN CONG TU mua lịch 1,000,000
1518 CAM TU mua lich 20,000,000
1517 TONG VAN LUU mua lich 1,000,000
1516 PHAM THI THANG LONG 3,000,000
1515 NHA PHUONG DOAN mua lich 1,000,000
1514 VIET NGA mua lịch 1,000,000
1513 LE TRAN THI HAU mua lich 1,000,000
1512 VO DUY TUONG mua lich 2,000,000
1511 LE CHINH 5,000,000
1510 NGUYEN THI SON mua lịch 10,000,000
1509 TRAN HOANG HA mua lịch 1,000,000
1508 058590 mua lịch 2,000,000
1507 PHAM ANH mua lich 1,000,000
1506 PHAM THI HONG mua lịch 4,000,000
1505 AN VIET ANH mua lich 1,000,000
1504 NGUYEN THI XUAN NGA mua lich 20,000,000
1503 HOANG NGOC HUNG mua lịch 1,000,000
1502 NGO HA UYEN mua lịch 1,000,000
1501 08972 mua lịch 2,000,000
1500 PHAM SY LAM mua lịch 5,000,000
1499 190714 1,000,000
1498 MAC VAN TRIEU mua lịch 1,000,000
1497 NGUYEN ANH SANG mua lịch 1,000,000
1496 VIET HOANG 1,000,000
1495 PHAM VIET ANH mua lịch 1,000,000
1494 NGUYEN QUANG CAM mua lịch 1,000,000
1493 NGUYEN PHAN HOAI mua lịch 1,000,000
1492 PHẠM HỒNG TRANG mua lịch 1,000,000
1491 LE THI KIM HANH mua lịch 1,000,000
1490 NGO HIEN GIANG mua lịch 3,000,000
1489 NGUYEN THI LIEN HIEP mua 2 lịch 4,000,000
1488 NGUYEN HUNG SON mua lịch 1,000,000
1487 2512 mua lịch 1,000,000
1486 2512… mua 2 lịch 5,000,000
1485 VO VAN THU TU mua lịch 10,000,000
1484 NGO THI QUYNH CHI 200,000
1483 NGUYEN XUAN THU 2,000,000
1482 NHAT QUANG mua lịch 1,000,000
1481 LE VAN SON mua lịch 1,000,000
1480 ANH CHUONG mua lịch 5,000,000
1479 NGUYEN VAN THANG 500,000
1478 2412 mua lịch 1,000,000
1477 241280 mua lịch 3,000,000
1476 2412 … 2,000,000
1475 LE DKI mua 30 cuon lich 30,000,000
1474 CHU THE NINH mua lịch 1,000,000
1473 NGUYEN VAN DIEN mua lịch 1,000,000
1472 DO THI MY LY mua lịch 1,000,000
1471 TRAN THI KIM CHI mua lịch 5,000,000
1470 NGUYEN HANG TAM mua lịch 1,000,000
1469 VU HOAI NAM mua lịch 1,000,000
1468 CHU TIEN THANH mua 5 lịch 15,000,000
1467 IBVCB.2412180816701001.mua lịch 1,000,000
1466 DAU DINH TUAN mua lịch 2,000,000
1465 NGUYEN NGOC BANG mua lịch 1,000,000
1464 A MINH mua lịch 2,000,000
1463 740621.231218.100446.mua lich 2,000,000
1462 381808.231218.081928.44 ngo 47 Doi Can Ha Noi mua lich 1,000,000
1461 379387.231218.075332.mua lich 5,000,000
1460 BUI LAN ANH mua lịch 2,000,000
1459 HUYNH QUOCTUAN mua lịch 1,100,000
1458 NGUYEN THI KIM CHUNG mua lịch 9,000,000
1457 739351.231218.095101.Ung ho 2 cuon sach gay Quy Nhip cau Hoang Sa- 2,000,000
1456 134977.221218.214401.mua lich 1,000,000
1455 IBVCB.2112180039366001. mua lich 2,000,000
1454 IBVCB.2212180458019004.Le Thu Hien mua lich 1,000,000
1453 IBVCB.2112180000622001.mua lich 2,000,000
1452 NGUYEN VAN TRUONG mua lịch 2,000,000
1451 DO TUYEN QUANG +DO BAC GIANG mua 1 lich 11,000,000
1450 915097.221218.073003.DT 0962277778 mua lich 2,000,000
1449 PHAM VAN LOI mua 2 lịch 3,000,000
1448 TRAN THI THU HIEN mua lịch 1,000,000
1447 HA MINH CHAU mua lịch 1,000,000
1446 IBVCB.2212180745176001.Quang 16 dg 25A Tan Quy Q7. mua lich 1,000,000
1445 PHAN VAN HUNG mua lịch 1,000,000
1444 NGUYEN QUYNH NGA mua lịch 1,000,000
1443 121540.211218.150543.Mua lich 1,000,000
1442 VU THE NAM mua lich 5,000,000
1441 LETHI MY CHAU mua lịch 1,000,000
1440 910592.211218.162408 200,000
1439 860645.211218.164829 mua lich 2,000,000
1438 863214.211218.165525.Mua lich . Giao cho a Ngoc, tang 9, 217, Nam Ky KN, q3, TPHCM 2,000,000
1437 HO HONG LOAN mua 1 lịch 3,000,000
1436 IBVCB.2112181022451001 500,000
1435 NGUYEN HAI HA mua lịch 2,000,000
1434 BUI THANH HOA mua lich 3,000,000
1433 NGUYEN BICH TUYEN 20,000,000
1432 TRAN VIET THU mua lịch 1,000,000
1431 LY MINH CHAU mua lịch 10,000,000
1430 HOANG VAN CANH mua 1 lịch 5,000,000
1429 MBVCB113949119.Gia dinh Tung Duong ung ho cuu nhan GacMa.CT tu 0011001981009 PHAM THANH GIANG 30,000,000
1428 PHAM NGOC LINH mua lịch 10,000,000
1427 NGO THI LAN mua lich 1,000,000
1426 PHAM XUAN MINH TRI mua lịch 5,000,000
1425 DANG NGUYEN DONG VY mua lịch 1,000,000
1424 NGUYEN THANH mua lịch 2,000,000
1423 IBVCB.2112180397405001.Mua lich 3,000,000
1422 HA DIU mua lịch 3,000,000
1421 FrAcc:0721000576098. 2,000,000
1420 FrAcc:0721000576098 . 2,000,000
1419 NGUYỄN THẮNG 500,000
1418 LÊ THANH HỢP 1,000,000
1417 VEN NGỌC VÂN 5,000,000
1416 TU CT 20,000,000
1415 VĂN CÔNG DANH 500,000
1414 TRẦN QUANG MINH (Mỹ) 3,000,000
1413 LÊ ĐÌNH VŨ 1,000,000
1412 HOÀNG THỊ LƯƠNG 3,000,000
1411 BẠCH HẢI ĐĂNG 10,000,000
1410 DS PHUOC QUAN (Mỹ) 4,660,000
1409 HỒ THỊ VÂN HẠNH, BÉ ĐỨC,BÉ DŨNG 3,000,000
1408 TRẦN QUANG MINH (Mỹ) 3,000,000
1407 TRIỆU KIM SƠN (Mỹ) 2,000,000
1406 NGUYỄN TÂM (Mỹ) 10,000,000
1405 NGUYỂN CHÍ CỰ 10,000,000
1404 TRẦN THÚY NGA 20,000,000
1403 445592.020818.175733 500,000
1402 SAM MINH TRAN 2,000,000
1401 929101.020818.151246 1,000,000
1400 TRẦN THANH ĐỊNH 1,000,000

1399 NGUYỄN THẾ HIỆN 3,000,000
1398 ĐỖ KHÔI NGUYÊN 2,000,000
1397 TRẦN THANH ĐỊNH 1,000,000
1396 MINH HOÀNG 2,000,000
1395 NGUYỄN HỒNG NHẬT 500,000
1394 IBVCB.3107180464677001 300,000
1393 NGUYỄN THẾ THANH 5,000,000
1392 ĐỖ KIM LIÊN, Lãnh sự Danh dự CH Nam Phi, mua đấu giá xe đạp do TRẦN ĐĂNG TUẤN tặng NCHS 100,000,000
1391 NGUYỄN VŨ DUY TUẤN 5,000,000
1390 NGHIÊM THÀNH ĐẠT 1,000,000
1389 934342.270718.090548 300,000
1388 ĐỖ QUỐC MINH 1,000,000
1387 311675.270718.143128 1,000,000
1386 NGUYỄN QUANG ĐỒNG 1,000,000
1385 NGUYỄN NAM GIANG 500,000
1384 NGUYỄN NGỌC THÂN 1,000,000
1383 IBVCB.2407180460062001 2,000,000
1382 LÊ VŨ KHẢI ANH 1,000,000
1281 ĐỖ THANH TÙNG 500,000
1380 303505.250718.182019 1,000,000
1379 PHAN LA LAN 1,500,000
1378 NGUYỄN BÍCH TUYỀN 10,000,000
1377 461452.250718.123854 500,000
1376 MAI LÊ ĐÀO 1,000,000
1375 BÙI THỊ KIM ĐỊNH 1,000,000
1374 NGUYỄN THẾ VŨ 1,000,000
1373 AN VIỆT ANH 1,000,000
1372 NGUYỄN THẾ HIỂN 2,000,000
1371 Acc: 176271.240718.150812 1,000,000
1370 IBVCB.2307180616999001 5,000,000
1369 Acc:0721000576098 4,000,000
1368 NGUYỄN THẮNG , Cty Nhiệt điện Nghi Sơn 500,000

1367 VŨ CHÍ THÀNH 1,000,000
1366 ĐẶNG THỊ MINH NGUYỆT 2,000,000
1365 777975.190318.163123 300,000
1364 TRẦN THÚY NGA mua tranh Sen 100,000,000
1363 ANH VINH 1,000,000
1362 IBVCB.19031807125930001 1,000,000
1361 TRẦN THÚY NGA 10,000,000
1360 IBVCB.1703180847479002 1,000,000
1359 NGUYỄN MỸ HẠNH 2,000,000
1358 IBVCB.1603180403345003. 5,555,555
1357 519576.160318.194921. 200,000
1356 LE TAT LE QUYEN 1,000,000
1355 FB HUY PHAN 500,000
1354 Acc : Vietcombank 0071001176816 u 2,000,000
1353 IBVCB.1403180316475001 500,000
1352 FT18074737155292 1,000,000
1351 IBVCB.1403180734605001 300,000
1350 IBVCB.1403180832921002 3,000,000
1349 IBVCB.1503180923151001 1,000,000
1348 IBVCB.1503180801545001 1,000,000
1347 NGUYEN BA PHUOC 500,000
1346 VU THI HONG MINH HN 500,000
1345 PHAM THI NGOC CHI-LE VAN PHUC 1,000,000
1344 TRAN THU THUY 2,000,000
1343 DANG ANH TU 1,000,000
1342 ĐỖ QUỐC MINH 2,000,000
1341 IBVCB.0803180756999001 500,000
1340 LÊ MỸ PHÚC 1,000,000
1339 IBVCB.0803180026633001 1,000,000
1338 PHAN TRUNG DŨNG 1,500,000
1337 ĐỖ LIÊN 50,000,000
1336 LÊ THÔNG 1,000,000
1335 NGUYỄN VĂN NAM 10,000,000
1334 TRAN THANH SON 20.000.000
1333 LE DUC XUAN TRINH 2.000.000
1332 Acc:0721000576098 2.000.000
1331 NGUYỄN THẾ THANH tặng quà gia đình Hoàng Sa 6.000.000
1330 TRẦN SONG HẢI tặng quà gia đình Hoàng Sa 26.000.000
1329 Acc:0721000576098 2,000,000
1328 BUI DUC LONG 2,000,000
1327 Ẩn Danh USA 11,330,000
1326 TRẦN THỊ CHÚC LY 5,000,000
1325 IBVCB.2611170245349002.Tuong Vy 500,000
1324 LÊ ANH ĐỨC mua đấu giá bức tranh “Áo hoa” của họa sĩ Lưu Công Nhân , do nhà sưu tầm Nguyễn Phúc Hưởng tặng NCHS 500,000,000
1323 TẠ DUY HINH 10,000,000
1322 LS NGÔ THANH TÙNG mua chiếc cà vạt Hermes Paris do một bạn ẩn danh tặng NCHS 25,000,000
1321 NGUYỄN THẮNG Cty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 500,000
1320 Acc:0721000576098 2,000,000
1319 IBVCB.0711170747749001 Tiền đấu giá cặp rượu của Chủ tịch Fidel Castro 120,000,000
1318 HOÀNG NGỌC HÙNG 1,000,000
1317 PHÙNG THỊ HÀ, MẮT KÍNH THÁI BÌNH DƯƠNG 2,000,000
1316 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 2,000,000
1315 IBVCB.0411170590766001 300,000
1314 GS ĐÀM THANH SƠN 11.337.500
1313 GS NGUYỄN MẠNH HÙNG 2.267.500
1312 LÊ ĐÌNH VŨ 1.000.000
1311 IBVCB.0211170536101001 1.000.000
1310 DINH BAT TRUNG 1.000.000
1309 IBVCB.0111170576223002 250.000
1308 E965 – 0000373 1.000.000
1307 IBVCB.0111170943626001 1.000.000
1306 Acc:0011001908234 1,000,000
1305 IBVCB.0808170104946001.KY 70A . F5 10,000,000
1304 NGUYEN VAN THANG Nhà Máy Lọc Dầu Nghi Sơn 500,000
1303 HA DOAN (Mỹ) 6,810,000
1302 Acc:0721000576098 2,000,000
1301 ĐẶNG THỊ NGỌC ANH chuyển khoản mua sách 50,000,000
1300 ĐẶNG THỊ NGỌC ANH chuyễn khoàn mua sách 34,000,000
1299 ÔNG PHAN XINH 10,000,000
1298 LE DINH VU 1,000,000
1297 HO VIET THAI 250,000
1296 IBVCB.0308170260125002 300,000
1295 IBVCB.0308170165410001 300,000
1294 Acc:0281000319022 200,000
1293 Acc:0721000576098 2,000,000
1292 LE TAN SON 6,000,000
1291 IBVCB.2805170547546001 1,000,000
1290 MAI ANH TÀI mua hộp xì gà ủng hộ NCHS 35,000,000
1289 LÊ THỊ XUÂN, NGUYỄN ANH TUẤN 5,000,000
1288 ĐINH XUÂN THANH 10,000,000
1287 IBVCB.1805170829203001.Huan chuyen tien rut tu tai khoan Paypal 58,897,542
1286 KAO PHU mua chai Macallan ủng hộ NCHS 38,500,000
1285 NGUYỄN LONG SG 50,000,000
1284 PHAM VAN BON 1,000,000
1283 AN VIET ANH 1,000,000
1282 PHẠM QUANG VINH 500,000
1281 TRẦN VĂN HUY 2,000,000
1280 TRẦN THÚY NGA 24,000,000
1279 IBVCB.2904170292618001 2,000,000
1278 THANH HOA Bạn Anh DungArt 1,000,000
1277 LÊ ĐÌNH VŨ 1,000,000
1276 TIMOTHY NGUYEN(Mỹ) mua Giấc mơ an nhiên của hs Quốc Dũng ủng hộ NCHS 56,900,000
1275 PHUNG HOANG CO 1,000,000
1274 NGUYỄN T ĐỨC THỊNH 5,000,000
1273 ĐẶNG BẢO HIẾU 11,000,000
1272 Nguyen T Hien Thuong – A.Chien 2,000,000
1271 NGUYỄN VĂN THẮNG Cty Nhiệt Điện Nghi Sơn 1 500,000
1270 Acc:0011001989180 1,000,000
1269 Acc 0281000319022 300,000
1268 TRẦN CUNG (ĐỨC) Mua sách Nguyễn Duy và Ái Vân 7,344,000
1267 THIẾU TÁ BS QĐNDVN NGUYỄN VĂN PHƯỚC 50,000,000
1266 Acc:0071004442517 1,000,000
1265 NGUYỀN TUẤN ANH 1,000,000
1264 ĐINH XUÂN THANH đấu giá tranh 60,000,000
1263 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG 10,000,000
1262 IBVCB.1403170828587001 500,000
1261 AN VIỆT ANH 1,000,000
1260 TRƯƠNG DUY NHẤT 143,198,800
1259 LÊ THANH TÙNG 3,000,000
1258 ĐINH HỒNG KHÁNH 5,000,000
1257 NGUYEN TRAN TUAN HOA 1,000,000
1256 NGUYEN VIET THUNG 1,000,000
1255 LÊ ĐÌNH VŨ 1,000,000
1254 IBVCB.0103170003356001 300,000
1253 NGUYEN THI BAY 2,000,000
1252 IBVCB.0103170445864002 2,000,000
1251 IBVCB.0103170710356001 1,000,000
1250 NGUYỄN HỒNG NHUNG 10,000,000
1249 NGUYỄN THỊ MINH THÁI 10,000,000
1248 LE DUC XUAN TRINH 1,000,000
1247 IBVCB.0602170729988002 500,000
1246 NGUYEN CHI CU 10,000,000
1245 THÁI VĂN CẦU 11,000,000
1244 ĐỖ TUYÊN QUANG (BOEING) 1000USD 23,000,000

Leave a Reply